Guld är inte bara allt som glimmar. Guld har även andra användningsområden från att färga glas till framtidens medicin. Kolloidalt guld är en lösning av små nanopartiklar av guldmetall som har flera spännande användningsområden. Det användes redan i antikens Rom. Till exempel, Lykurgos bägare från 300-talet är ett historiskt glasföremål som har färgats med kolloidalt guld. När denna bägare är belyst bakifrån är den röd, men belyst framifrån blir den grön. Kolloidalt guld kan nämligen skifta färg beroende på ljusets riktning samt storleken och formen på nanopartiklarna. Mindre partiklar visar en röd färg, medans större partiklar skiftar mer mot blått. Metoden används ännu idag för att färga glas.

Guld som medicin

Även dagens forskare älskar att vältra sig i guld. Kolloidalt guld har nämligen flera användningsområden i modern forskning. Forskare har upptäckt att nanopartiklar av guld är perfekta för att leverera känsliga läkemedel till specifika celler där läkemedlet kan verka just på de sjuka cellerna och inte påverka de friska. Guldpartiklarna gör dessutom att cellernas försvarsmekanismer som annars skulle bryta ned läkemedlet kan förbigås och specifika läkemedel kan nå fram på ett effektivare sätt. Metoden är särskilt intressant för direktbehandling av till exempel hjärnan eller näthinnan i ögat som är annars svåra att behandla med vissa typer av läkemedel. Fortfarande i det experimentella stadiet, denna framtida gren av medicin benämns som nanomedicin.

Från tumörbehandling till genterapi

Ett annat användningsområde i framtidens medicin är inom cancerbehandling och genterapi. Tumörer råkar ha blodkapillärer som läcker vilket gör att kolloidalt guld samlas inne i tumören men inte i friska vävnader. Denna egenskap kan användas både för att synliggöra tumörer på ett tidigt stadium och för att leverera cellgifter till precis rätt ställe. Detta gör att biverkningarna av cellgiftsbehandling kan minskas i framtida nanoterapier. Med vissa virala eller genetiska sjukdomar beter sig specifika celler på ett felaktigt sätt vilket leder till sjukdomssymtom. Nanopartiklar av guld kan också användas för att leverera genetiskt material till dessa celler för att rätta till problemet. Både dessa behandlingsformer är fortfarande experimentella men de har visats vara effektiva i provröret och på möss.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *